Scientific Committee

SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. Dr. İbrahim DİNÇER

University  of Ontario

ibrahim.dincer@uoit.ca

Prof. Dr. Gülhayat NASÜN SAYGILI

İstanbul Technical University

nasun@itu.edu.tr

Prof Dr. İnci EROĞLU

Middle East Technical University

ieroglu@metu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa BÖYÜKATA

Bozok University

mustafa.boyukata@bozok.edu.tr

Prof. Dr. M. Salih AĞIRTAŞ

Yüzüncü Yıl University

agirtas65@yyu.edu.tr

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

Fırat University

mdogru@firat.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Fırat University

aozer@firat.edu.tr

Prof. Dr. Muhtar KOCAKERİM

Çankırı University

mkocakerim@yahoo.com.tr

Prof. Dr. Sinan YAPICI

İnonu University

sinan.yapici@inonu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet KILIÇ

Harran University

kilica63@harran.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ

Harran University

mustafa@harran.edu.tr

Prof.  Dr. Hasan TOĞRUL

Batman University

htogrul@ogu.edu.tr

Prof.Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU

İstanbul Technical University

filiz@itu.edu.tr

Prof.Dr. Fikret AKDENİZ

Kafkas University

drakdeniz@gmail.com

Prof. Dr. Ülker BEKER

Tıldız Technical University

ubeker@gmail.com

Prof. Dr. Handan KAMIŞ

Selçuk University

handankamis@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Mesut AKGÜN

Yildiz Technical University

akgunm@yildiz.edu.tr

Prof. Dr. Birsen Şengul OKSAL

Giresun University

birsen.oksal@giresun.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

İstanbul Technical University

sahind@itu.edu.tr

Prof. Dr. Sermet KABASAKAL

Eskişehir Osmangazi University

osk@ogu.edu.tr

Prof. Dr.Hale SÜTÇÜ

Bülent Ecevit University

 hale.sutcu@beun.edu.tr

Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ

Harran Üniversitesi

 suzergo@harran.edu.tr,

Prof. Dr. Bilal ACEMOĞLU

Kilis 7 Aralık University

acemioglu@kilis.edu.tr

Prof. Dr. Hakkı ALMA

Iğdır University

mhalma46@yahoo.com.tr

Prof. Dr. Nahit AKTAŞ

Yüzüncüyıl University

naktas@yyu.edu.tr

Prof. Dr. Atıf KOCA

Marmara University

akoca@marmara.edu.tr 

Doç.Dr. Koray KÖKSAL

Bitlis Eren University

kkoksal@beu.edu.tr

Doç. Dr. Nasrettin GENLİ

Dicle University

nasrettin.genli@dicle.edu.tr

Doç .Dr. Cafer SAKA

Siirt University

sakaca1976@siirt.edu.tr

Doç. Dr. Fatih Ahmet ÇELİK

Bitlis Eren University

facelik@beu.edu.tr

Doç. Dr. Halil DEMİR

Siirt University

halildemir@siirt.edu.tr

Doç. Dr. Fevzi HANSU

Siirt University

f_hansu@hotmail.com

Doç. Dr. Sama SAMATYA ÖLMEZ 

Siirt University

ssamatya@siirt.edu.tr

Doç. Dr. Baki ÇİÇEK

Balıkesir University

bcicek@balikesir.edu.t

Dr. Öğr. Üyesi Yunus ÖNAL

İnönü University

yunuıs.onal@inonu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi A.Abdullah CEYHAN

Selçuk University

ceyhan@selcuk.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Vedat ADIGÜZEL

Kafkas University

vedatnursen@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi  Hilal Çelik KAZICI

Yüzüncüyıl University

hilalkazici yyu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZDEMİR

Süleyman Demirel University

mustafaozdemir@sdu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay DEMİRCİ

Kafkas University

incesevilay@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi İlkay DEMİR

Cumhuriyet University 

idemir@cumhuriyet.edu.tr

Dr. LAIDI MAAMAR

Saad Dahlab University

maamarw@yahoo.fr

Dr. REHAB MOHAMMED ALI

ATNMRI

Rehabmohammedali1983@gmail.com

Dr. LELA PİNTARİC

University of Zagreb

lelapintaric@gmail.com

Dr. ADİ WOLSFON

Shamoon College of Engineering

adiw@sce.ac.il

 

Dr. BOUDRİCHE  LİLYA

Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physico-Chimiques

Boudriche.lilya@gmail.com

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ferdinand Bego 

University of Tirana, Albania

 

Prof. Dr. Spiro Drushku 

University of Tirana, Albania

 

Prof. Dr. Tahir Arbneshi 

University of Pristina

 

Prof. Dr. Kozeta Vaso 

University of Tirana, Albania

 

Dr. Naser Troni 

University of Pristina

 

Contact Us

International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering